title
امروز: یکشنبه 15 , تير 1399

پرسش های شیوه تست زدن

هنگام تست زدن خیلی شک می‌کنم. راه حل چیست؟ شما مطالب را خوانده‌اید ولی هنوز به آن تسلط کامل پیدا نکرده‌اید. ابتدا باید درس‌ها را دقیق بخوانید و سپس تمرین حل کنید و در نهایت به تست زدن بپردازید.