title
امروز: شنبه 4 , بهمن 1399

سخن مدیریتبه نام خداوندی که قلم را آفرید و آن را شایسته سوگند خویش قرار داد.
به نام یگانه آفریدگاری که انسان را به زیور «اندیشه» و «تفکر» آراست و او را امانتدار این ودیعه الهی قرار داد
و با سلام و درود به اصحاب فکر و فرهنگ و پیشتازان علم و معرفت، بار دیگر فصل روشن «مهر» از راه می رسد
 و صحیفه نورانی معرفت با سرانگشت تکاپو ورق می خورد و دروازه های آسمانی بینش و دانایی به رویصدها هزار دانش پژوه آغوش می گشایند.
همان گونه که فروردین نوید بخش حیات مجدد طبیعت است، مهر ماه یادآور شور و شعف و جوشش و کوشش آموزندگان دانش و پرورندگان بینش است.
آغاز سال تحصیلی جدید را به شما اولیای عزیز و دانش آموزان خلاق و آینده ساز کشور تبریک و تهنیت عرضمی نمایم.
با امید به اینکه با اکسیر دانایی و توانایی مرزهای جدید علم و دانش و پژوهش را درنوردیم و با پیوند علم و ایمان،قله های رفیع بهروزی و پیروزی و کامیابی را
فتح نماییم و با گام های مصمم و استوار،ایران جاویدان را سرافرازوسربلند سازیم.

                                                                                                                                                                                        محمد مكتبي