title
امروز: چهارشنبه 10 , آذر 1400

فیض معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

  • 19 فروردين , 1396
  • 1233 نفر
  • کد خبر 100007
در حدنصاب های دیده شده دستورالعمل جدید هدایت تحصیلی دانش آموزان، نمرات کتبی پایانی خردادماه ملاک است.


🔸در هدایت تحصیلی الگوی توسعه متوازن اصل نیست به جای آن گرایش دانش اموزان و خانواده با تاکید بر دانش آموز یک اصل است.

🔸در شیوه نامه جدید هدایت تحصیلی ظرفیت های آموزش و پرورش به سمت تامین پاسخ مثبت و علایق دانش آموز پیش می رود و وظیفه ما به عنوان مشاور این است که گرایش های دانش آموز را هدایت کنیم.

🔸در شیوه نامه جدید هدایت تحصیلی دو فرم تولید می شود فرم اصلی آن فرم توصیه ای است که 12 اولویت در آن درج می شود.

🔸فرم دوم هدایت تحصیلی دانش آموز ، فرمی است که به او داده شده که اولویت ثبت نام دانش آموز است فرم دوم زمان ثبت نام را تابعی از رتبه داوطلب در آن رشته می کند.

🔸حدنصاب های شیوه نامه جدید هدایت تحصیلی نیز نمرات پایانی کتبی خردادماه دانش آموزان ملاک است. یعنی حدنصاب ها را در نمره 14 گذاشتیم که میانگین درس باید برای رفتن به هر رشته 14 باشد./